Premium Quality

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, CE marking, NAWI, MDD, membership of the JQA (Japanese Quality Association) and FDA clearance.และประสบความสำเร็จด้วยยอดขายกว่า 25 ล้านเครื่องทั่วโลก

Certificate & Warranty

การรับประกันเครื่อง 3 ปี
เกรดความแม่นยำ : MDD : CLASS IIa และ NAWI: CLASS III
เครื่องชั่งผ่านการทดสอบจากสถาบัน JQA
เครื่องชั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485, ISO 9001, IEC60601

Friendly Support

บริการที่ยอดเยี่ยม

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการดุจญาติมิตร

ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

Language Ready

สามารถเลือกภาษา ที่พิมพ์ออกมาแสดงผลได้ 14 ภาษา ผ่านโปรแกรม GMON

( English, German, Spanish, Turkish, French, Italian, Dutch, Polish, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Greek and Russian )

บริษัท TANITA คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิต คือการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพสำหรับมืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจในสุขภาพ

CORE FEATURES OF TANITA

Super Powerful & Easy to Use

Tanita การวัดและวิเคราะห์ค่าต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา

 • มวลไขมัน (Fat Mass)
 • เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat Percent)
 • ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)
 • มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)
 • ปริมาณรวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
 • น้ำภายในเซลล์ (ICW) และน้ำนอกเซลล์ (ECW)
 • น้ำนอกเซลล์เทียบกับน้ำรวมในร่างกาย (ECW/TBW Ratio)
 • อัตราการเผาผลาญพลังงานเทียบอายุ (Metabolic Age)
 • มวลกระดูก (Bone Mass)
 • กล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
 • โปรตีน (Protein)
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
 • อัตราการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate : BMR)
 • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percent)
 • ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ที่อยู่ช่วงปกติ
 • ประเมินผล โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก อายุ เพศ และส่วนสูง
 • ประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา (Athletes)
 • วัดความละเอียดของน้ำหนักได้ 100 กรัม
 • ความละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 0.1%
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม

CLIENTS

More then 4,000 of happy customers

เครื่องตรวจสุขภาพ TANITA ได้รับความนิยมและมีใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โรงพยาบาลจุฬาฯ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันลดน้ำหนัก มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์, บอดี้เชฟ สถาบันออกกำลังกายFitness First ธุรกิจขายตรง Amway, NU SKIN, NU LIFE ฯลฯ

SKILLS & SERVICES

Who we are & what we do

Hospital 98%
University 95%
Fithness 90%
Clinic 85%
Company 80%

Tanita เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis)

Tanita เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับชั่งน้ำหนัก และวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งสามารถแยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ แขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวาและลำตัว นอกจากนั้น ยังสรุปผลเพื่อประเมินหรือวินิจฉัยโรคอ้วน และเป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย

Tanita ทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ จะไหลผ่านเท้าและแขนทั้งสองข้าง (Leg to Leg & Hand to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า (Electrode) จำนวน 8 แผ่น คือ ส้นเท้า 2 แผ่น ปลายเท้า 2 แผ่นและมือ 4 แผ่น โดยใช้คลื่นความถี่ 6 ความถี่ ดังนี้ 1kHz / 5kHz / 50kHz / 250kHz / 500kHz และ 1,000kHz

BIA Technology (Bioelectrical Impedance Analysis)

เทคโนโลยี BIA คือ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านแผ่นรองเท้าขั้วอิเล็กโทรดที่ทานิต้าเป็นผู้จดสิทธิบัตร เพื่อทำให้ทราบค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูล เพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ และเที่ยงตรงที่สุด

Tanita สามารถวัดและวิเคราะห์ค่าต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา

1. Tanita วัดองค์ประกอบต่างๆ ของร่างกาย โดยแสดงค่า

มวลไขมัน (Fat Mass)
เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat Percent)
ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)
มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)
ปริมาณรวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
น้ำภายในเซลล์ (ICW) และน้ำนอกเซลล์ (ECW)
น้ำนอกเซลล์เทียบกับน้ำรวมในร่างกาย (ECW/TBW Ratio)
มวลกระดูก (Bone Mass)
กล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
โปรตีน (Protein)
อัตราการเผาผลาญพลังงานเทียบอายุ (Metabolic Age)

2. Tanita ประเมินแบบแยกส่วน ความสมดุล การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผู้ใช้งาน โดยแสดงค่า

กราฟแสดงมวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมันและกล้ามเนื้อ แบบแยกส่วน แขน ขาและลำตัว (Segmental Analysis)
สัดส่วนระหว่างกล้ามเนื้อกับไขมันในร่างกาย (Physique Rating)
ความสมดุลของกล้ามเนื้อแขนและขา (Muscle Mass Balance)
กราฟแสดงการกระจายตัวของไขมัน เปรียบเทียบจากเพศและอายุเดียวกัน (Body Fat Distribution)
กราฟแสดงกล้ามเนื้อขา เปรียบเทียบระหว่างเพศ และกลุ่มอายุเดียวกัน (Leg Muscle Score)
กราฟแสดงประวัติของผู้ใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก ไขมัน กล้ามเนื้อ (Result History)

3. Tanita วินิจฉัยภาวะโรคอ้วน (Obesity Diagnosis) โดยแสดงค่า

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
อัตราการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate : BMR)
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percent)
ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)

4. Tanita จัดการน้ำหนัก (Weight Management) โดยแสดงค่า

น้ำหนักรวมที่อยู่ในช่วงปกติ ซึ่งแสดงทั้งน้ำหนักเป้าหมาย (Target) การเพิ่มหรือลดน้ำหนักรวม
ปริมาณไขมันในร่างกายที่อยู่ในช่วงปกติ ซึ่งแสดงทั้งไขมันเป้าหมาย (Target) การเพิ่มหรือลดของไขมัน
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ที่อยู่ช่วงปกติ
เครื่องชั่งสามารถประเมินผล โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก อายุ เพศ และส่วนสูง
รวมทั้งประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา (Athletes) ได้ ซึ่งสามารถหักลบน้ำหนักเสื้อผ้าที่ส่วมใส่อยู่ได้

5. Tanita สามารถวัดความละเอียดของน้ำหนักได้ 100 กรัม
6. Tanita มีค่าความละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 0.1%
7. Tanita สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม
8. Tanita สามารถวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์ไขมันสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี

GMON – Health Monitor Software

GMON ของ Tanita เป็นซอฟแวร์ ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ บันทึก ประเมินและแสดงผลร่วมกับเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย TANITA โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1024 x 768 x 24 Bit.
รองรับการใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย TANITA รุ่นต่างๆ ดังนี้ SC 240, SC 330P, BC420, BC 418, MC 780 MA, MC 980 MA เป็นต้น
รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 2000 / XP / Vista / Windows 7/ Window 8
ซอฟแวร์จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีที่เกิด, เพศ , ID, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานได้ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
ค่าองค์ประกอบในร่างกายที่ซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ได้ จะขึ้นอยู่กับเครื่องชั่งแต่ละรุ่นตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้
ซอฟแวร์สามารถประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลได้
แสดงผลและสามารถพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ในรูปแบบ A4
สามารถเลือกรูปแบบในการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ดังนี้ ตรวจสอบการป้องกัน, ติดตามผล, รวมรายงาน เป็นต้น
สามารถบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ในรูปแบบ text, pdf file, gif file
สามารถแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนของหัวและท้ายในใบแปลผลได้
ใช้ Database เวอร์ชั่น Firebird 2.0.5
สามารถอัพเดตได้ตลอดอายุการใช้งาน